Magacinske stalaže

Neutralna ugostiteljska oprema


magacinske-stalaže

  Acero profesionalne magacinske stalaže od inox-a su sastavni deo svakog ugostiteljskog objekta i objekata prehrambene industrije, profesionalnih kuhinja, hotela, restorana, pekara, mesara, klanica, mlekara, marketa, rashladnih komora i dr.

Izrađujemo ih namenski, po želji kupca prilagođavamo dimenzije i oblik radnom prostoru u cilju njegovog najboljeg iskorišćenja.

Mogu biti montažno-demontažne ili fiksne, sa punim ili rešetkastim policama. Broj etaža zavisi od zahteva kupca, prave se najčešće sa tri etaže, četiri etaže ili pet etaža.